component2

  1. Mahalliy saksovul va yulg‘undan ixota sifatida qumni barqarorlashtirish va tuproqni sho‘rlanishini yo‘qotishni ta’minlash uchun fermer xo‘jaliklarining 1042094 gektar erida, hamda qo‘shni hududlarda, shamol yo‘nalishi modellari va landshaftlarni tiklash va boshqarish keng qamrovli reja asosida foydalanilmoqda.
  2. Landshaft darajasida moslashish tadbirlarini amalga oshirish uchun qishloq xo‘jaligi hamjamiyatlari mehnat bilan ta’minlash uchun ekilgan daraxtlarni boshqarish va ularga qarashni tuzilmasi ishlab chiqilgan.
  3. Qishloq hamjamiyatlari nazorati va mas’uliyatini ta’minlash mexanizmlariga ko‘mak berish maqsadida landshaftni tiklash va uni boshqarish bo‘yicha kooperativ boshqaruv tizimi yachratildi.