component1

  1. Ma’lumotlarni samarali qabul qilish va uzatish uchun kuzatuv va monitoring infratuzilmasi takomillashtirildi (masalan, 2ta Doppler suv o‘lchov qurilmasi o‘rnatildi, 8ta meteostansiyani avtomatlashtirish bajarildi).
  2. Gidrometeorologik kuzatuvlar tarmog‘idan to iste’molchilargacha bo‘lgan ma’lumotlar oqimini integratsiyalashuvi uchun multimodal platforma yaratildi.
  3. Qurg‘oqchilikni salbiy ta’sirlarini minimal darajada pasaytirish maqsadida u haqda oldindan ogohlantirish mexanizmlari mavjud va faoliyat ko‘rsatmoqda (datchiklar, yog‘ingarchilik o‘lchovlari, ogohlantirishlarni tarqatish mexanizmlari va boshqalar).
  4. Xo‘jaliklar darajasida, shu jumladan, dala maktablari/tuman darajasidagi markazlar va qishloq hamjamiyatlari darajasida iqlim xatarliklarini boshqarish maqsadida, bevosita fermer va dehqon xo‘jaliklari o‘rtasida axborot va bilimlarni tarqatish, hamda moslashuv amaliyotlari bo‘yicha maqsadli treninglarni o‘tkazish, iqlim o‘zgarishlariga moslashish bo‘yicha konsultativ yordam taqdim etuvchi professional ilmiy markazlar yaratildi.